Studiebevakning på Ingenjörssektionen

Att vara en blivande högskoleingenjör är inte alltid en dans på rosor. Kanske känner du att din föreläsare inte lyssnar, att tentamen är orättvis eller att ditt programupplägg inte stämmer övverrens med det som utlovats. Därför finns Ingenjörssektionens studiebevakning, för att bevaka och granska våra utbildningar och kurser så att de lever upp till de förväntningar som finns!

Vad innebär studiebevakning?

Ingenjörssektionens viktigaste uppgift är att studiebevaka de utbildningar som Lunds Tekniska högskola håller på Campus Helsingborg. Studiebevakning innebär att vi studenter själva granskar så att våra utbildningar håller den nivå som vi förväntar oss.

Studiebevakning innefattar mycket, men ett par vanliga områden är:

  • Föreläsningskvalité
  • Laborationstillfällen och redovisningar
  • Studiemiljö, både på campus och digitalt
  • Studiesocial miljö
  • Kränkningar

Vad gör Studierådet?

Ingenjörssektionens studieråd blir den samlade rösten för samtliga studenter som tillhör sektionen. Det är inte endast de högskoleingenjörsutbildningar som finns utan även våra utbildningar för tekniskt- och natuvetenskapligt basår och för vår masterutbildning!

Genom att studierådet har representanter från så många av utbildningarna och årskurserna som möjligt så kan vi bedriva ett gemensamt påverkningsarbete för att förbättra våra studier. Likt så som ett studieråd på grundskole- eller gymnasiell nivå fungerar så har studierådet regelbundna sammanträden då kurser och eventuell problematik diskuteras. Studenterna i studierådet representerar då sina egna program där de kan förmedla om de känner att något kan förbättras.

Efter studierådsmötet så kommer studentrepresentanter kunna framföra våra studenters åsikter i så kallade programledningsmöten (Se programledningar på Campus Helsingborg). På så sätt kan vi påverka beslut som programledningen planerat ta för respektive program.

Studierådet är ett av sektionens utskott (Se Studierådet), men du måste inte vara medlem i sektionen för att medverka under studierådets sammanträden. Du behöver däremot vara medlem i sektionen för att ta del av tack-verksamheten (sittningar mm.).

CEQ-enkäten – vad är det?

För att studierådet ska veta vad som behöver förbättras eller hur kurserna upplevs så skickas den så kallade CEQ-enkäten ut efter varje tentamensperiod. CEQ-enkäten (Course Evaluation Questionnaire alt. Kursutvärderingsformulär) är helt anonym och finns för att uppmärksamma studierådet om eventuella brister i våra utbildningar. Enkäten tar bara ett par minuter att fylla i och det kan också hända att studierådet kör utlottning av vinster till alla de som fyllt i sina CEQ-enkäter!

Efter att CEQ-enkäten stängts så kommer studierådet gå igenom alla svar och sammanställa dem. Resultatet presenteras sedan till kursansvariga och programledningarna för att inleda förändringen i utbildningen så den blir så bra som möjligt.

4 steg för att påverka dina studier!

  1. Framför det du känner kan förbättras till din föreläsare eller kursansvarige. Många av våra föreläsare och kursansvariga är mycket bra på att ta till sig feedback på deras kurser.
  2. Fyll i CEQ-enkäten efter kursens avslut för att uppmärksamma studierådet. Om du inte känner dig hörd av föreläsaren eller kursansvarig så borde ditt nästa steg vara att påpeka det i CEQ-enkäten. CEQ-enkäten är även en bra plats att komma med feedback så som att föreläsningarna var svårare än de borde vara, kursmaterialet dåligt eller liknande.
  3. Ta kontakt med studierådet. Är det något i dina studier som borde åtgärdas så snart som möjligt och att studierådet ska börja sitt påverkningsarbete direkt så går det bra att ta kontakt med studierådet direkt. Detta görs smidigast direkt till Studierådsordförande via sro@ingsekt.se eller någon av studentrepresentanterna.
  4. Meddela Teknologkåren på www.tlth.se/klaga. Genom /klaga-formuläret så kommer du i direktkontakt med Teknologkårens Heltidare som arbetar heltid med studiefrågor. Ett klagomål kan vara allt från en mindre schemamiss till en grov kränkning.

Fler nyheter

Tack för ert anmälan!

bild på ingenjörer som är engagerade i ingenjörssektionen

Vi ser fram emot att träffa er på MässING!