Miljöarbete

För oss på Ingenjörssektionen är miljöarbetet en väldigt viktig del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att inte belasta jordens resurser mer än nödvändigt medan vi bedriver vår övriga verksamhet. Vi är aldrig nöjda, vi strävar alltid efter ständig förbättring. Fullständig ekologisk hållbarhet är vår vision och vårt mål. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och har en miljösamordnare vars enda uppgift är att leda sektionens miljöarbete i rätt riktning. Utöver exempelvis källsortering och vegetariska/veganska alternativ på sittningar arbetar vi för att skapa medvetenhet om miljöarbete hos studenter, andra sektioner och utomstående kontakter. Kom ihåg, vi har ju bara en planet, och vi lånar den av våra barn.

Miljöansvarig

Lucas Eriksson

Miljöansvarig leder sektionens miljöarbete.

miljo@ingsekt.se

Tack för ert anmälan!

bild på ingenjörer som är engagerade i ingenjörssektionen

Vi ser fram emot att träffa er på MässING!