Styrelsen

Styrelsen

Ingenjörssektionens styrelse leder sektionens dagliga verksamhet. Detta bland annat genom regelbundna styrelsemöten samt genom sektionens utskott. Styrelsen har totalt 10 stycken medlemmar varav Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare och Kassör ingår i det så kallade Presidiet. Om du har frågor till styrelsen så är du välkommen att skicka dessa till styrelsen@ingsekt.se.

Lär känna Styrelsen 2023!

Ordförande
Ordförande
Sandy Truong
Högskoleingenjör inom Byggteknik - Arkitektur
2

Halloj! Jag heter Sandy Truong och pluggar mitt andra år på byggteknik med arkitektur. I år har jag fått äran att vara ordförande för Ingenjörssektionen 2023!

Som sektionens ordförande består mina främsta uppgifter i att ha övergripande ansvar för sektionen, leda ING-styrelsens arbete och att representera sektionen i olika sammanhang, som exempelvis med staden, Campus och Teknologkåren nere i Lund.

Vi i styrelsen finns till för Dig som medlem! Vi vill alltid höra vad Du tycker och tänker om sektionens verksamhet och är öppna för förslag på hur sektionen skulle kunna bli ännu bättre.

Om du undrar över något eller har något annat på hjärtat så är det bara att kontakta mig!

ordf@ingsekt.se
Ingenjörssektionen inom TLTH Logo
Vice Ordförande
Lucas Eriksson
Högskoleingenjör inom Datateknik
2

Hej! Jag heter Lucas Eriksson och läser andra året på datateknik. I år har jag fått äran att vara Ingenjörssektionens Vice Ordförande för 2023. Som Vice Ordförande ansvar jag bland annat för sektionens alumniverksamhet. Det innebär att skapa ett kontaktnät och anordna olika event för våra utexaminerade studenter. Jag har också ett övergripande funktionärs-och medlemsansvar vilket innebär att jag får vara med och hjälpa till i olika utskott och projekt. Utöver detta så är min uppgift att avlasta övriga poster i styrelsen. Det är en väldigt utmanande och varierande post där jag får möjlighet att lära och utveckla mina kunskaper i olika områden.

Tidigare har jag även varit phadder och vice köksmästare inom sektionens sexmästeri.

Om du undrar något är du varmt välkommen att höra av dig till mig på mail-adressen nedan.

vice-ordf@ingsekt.se
Ingenjörssektionen inom TLTH Logo
Sekreterare
Alice Johansson
Högskoleingenjör inom Byggteknik - Arkitektur
2

Hallå där! Mitt namn är Alice Johansson och jag studerar andra året på Byggteknik med arkitektur. I år är det min tur som sektionens sekreterare! Som sekreterare är det mitt ansvar att skriva dagordningar och protokoll under alla sektions- och styrelsemöten. Jag håller även koll på sektionen styrdokument och ser till att dessa alltid är uppdaterade.

Har du några frågor eller funderingar gällande min post eller något helt annat så är det bara att skicka iväg ett mail!

sekr@ingsekt.se
Ingenjörssektionen inom TLTH Logo
Kassör
Hannah Johnsson
Högskoleingenjör inom Byggteknik - Arkitektur
2

Mitt namn är Hannah Johnsson,  jag läser andra året på Byggark och har även tidigare varit engagerad i sektionen som phadder. I år har jag fått förtroendet att sitta som kassör för Ingenjörssektionen.

Som kassör är det min uppgift att sköta sektionens ekonomi, bland annat bokföring och bokslut. Min post innebär även att hjälpa utskotten med deras budget, samt stötta i diverse ekonomiska frågor som dyker upp under året.

Dyker det upp några frågor eller funderingar så är det bara att skicka iväg ett mejl!

kassor@ingsekt.se
Øverphøs
Øverphøs
Øverphøs
-
-

.....

overphos@ingsekt.se
Sexmästare
Sexmästare
Zacharias Tidbeck
Högskoleingenjör inom Byggteknik - Järnvägsteknik
1

Tjena! Jag heter Zacharias Tidbeck och studerar mitt första år på Byggteknik, Järnvägsteknik. Jag sitter detta år som sektionens Sexmästare, även känt som det studiesocial utskottet vilket innebär det är jag och mitt utskott, sexmästeriet, som fixar det roliga på sektionen. Allt från sittningar, fester och andra evenemang utanför studierna för att se till så alla har en så kul studietid som möjligt!

Vill du veta mer om sexmästeriet, engagera dig eller har några idéer evenemang tveka inte att höra av dig då till mig!

sexm@ingsekt.se
Ingenjörssektionen inom TLTH Logo
Informationsansvarig
André Kanakis
Högskoleingenjör inom Datateknik
1

Tjenixen! Mitt namn är André Kanakis och jag läser första året på Datateknik. Under 2023 så är jag informationsansvarig för sektionen. Jag hanterar sektionens sociala medier och ser till att information går ut till alla studenter. Utöver det så driver jag Informationsutskottet där jag tillsammans med mina kära medlemmar ser till att fotografera, skapar grafik, samt säljer bland annat märken, ouvvar och sångböcker!

Ifall du har några frågor eller liknande eller ifall du vill gå med i Informationsutskottet så tveka inte att kontakta mig!

infou@ingsekt.se
Ingenjörssektionen inom TLTH Logo
Näringslivsutskottsordförande
Carl Kjäll
Högskoleingenjör inom Datateknik
2

Hejsan! Mitt namn är Carl Kjäll och sitter som Näringslivsutskottsordförande och min uppgift tillsammans med mitt uskott är att sköta sektionens näringsliv. Det kan handla om att arrangera lunchföreläsningar, hitta sponsorer, lösa mingelkvällar och få igång kontakten mellan studenter och företag. Fördelarna med att vara med i mitt utskott är att du får kontakt med olika företag som angår din utbildning. 

Är du intresserad av att arrangera evenemang för dig och studenternas framtid? Kontakta mig och ansök för att vara med i mitt utskott!