Styrelsen

Ingenjörssektionens styrelse leder sektionens dagliga verksamhet. Detta bland annat genom regelbundna styrelsemöten samt genom sektionens utskott. Styrelsen har totalt 10 stycken medlemmar varav Ordförande, Vice Ordförande, Sekreterare och Kassör ingår i det så kallade Presidiet. Om du har frågor till styrelsen så är du välkommen att skicka dessa till styrelsen@ingsekt.se.

Lär känna Styrelsen 2023!

Sandy Truong

Ordförande

Halloj! Jag heter Sandy Truong och pluggar mitt tredje år på byggteknik med arkitektur. I år har jag fått äran att vara ordförande för Ingenjörssektionen 2023!

Som sektionens ordförande består mina främsta uppgifter i att ha övergripande ansvar för sektionen, leda ING-styrelsens arbete och att representera sektionen i olika sammanhang, som exempelvis med staden, Campus och Teknologkåren nere i Lund.

Vi i styrelsen finns till för Dig som medlem! Vi vill alltid höra vad Du tycker och tänker om sektionens verksamhet och är öppna för förslag på hur sektionen skulle kunna bli ännu bättre.

Om du undrar över något eller har något annat på hjärtat så är det bara att kontakta mig!
ordf@ingsekt.se

Lucas Eriksson

Vice-ordförande

Hej! Jag heter Lucas Eriksson och läser tredje året på datateknik. I år har jag fått äran att vara Ingenjörssektionens Vice Ordförande för 2023. Som Vice Ordförande ansvar jag bland annat för sektionens alumniverksamhet. Det innebär att skapa ett kontaktnät och anordna olika event för våra utexaminerade studenter. Jag har också ett övergripande funktionärs-och medlemsansvar vilket innebär att jag får vara med och hjälpa till i olika utskott och projekt. Utöver detta så är min uppgift att avlasta övriga poster i styrelsen. Det är en väldigt utmanande och varierande post där jag får möjlighet att lära och utveckla mina kunskaper i olika områden.

Tidigare har jag även varit phadder och vice köksmästare inom sektionens sexmästeri.

Om du undrar något är du varmt välkommen att höra av dig till mig på mail-adressen nedan.
vice-ordf@ingsekt.se

Alice Johansson

Sekreterare

Hallå där! Mitt namn är Alice Johansson och jag studerar tredje året på Byggteknik med arkitektur. I år är det min tur som sektionens sekreterare! Som sekreterare är det mitt ansvar att skriva dagordningar och protokoll under alla sektions- och styrelsemöten. Jag håller även koll på sektionen styrdokument och ser till att dessa alltid är uppdaterade.

Har du några frågor eller funderingar gällande min post eller något helt annat så är det bara att skicka iväg ett mail!
sekr@ingsekt.se

Hannah Johnsson

Kassör

Mitt namn är Hannah Johnsson,  jag läser tredje året på Byggark och har även tidigare varit engagerad i sektionen som phadder. I år har jag fått förtroendet att sitta som kassör för Ingenjörssektionen.

Som kassör är det min uppgift att sköta sektionens ekonomi, bland annat bokföring och bokslut. Min post innebär även att hjälpa utskotten med deras budget, samt stötta i diverse ekonomiska frågor som dyker upp under året.

Dyker det upp några frågor eller funderingar så är det bara att skicka iväg ett mejl!
kassor@ingsekt.se

Kevin "Locus" Rost

Øverphøs

Hej! Mitt namn är Kevin Rost, jag läser tredje året på elektro. I år sitter jag på posten Øverphøs, tillsammans med mitt phøs så är det vi som planerar nollningen och ser till så att ni studenter får ett så bra välkomnande som möjligt!

Frågor kring nollningen eller frågor om att vara Øverphøs? Hör av dig på:
overphos@ingsekt.se

Vakant

Sexmästare

 

 

sexm@ingsekt.se

André Kanakis

Informationsutskottsordförande

Tjenixen! Mitt namn är André Kanakis och jag läser andra året på Datateknik. Under 2023 så är jag informationsansvarig för sektionen. Jag hanterar sektionens sociala medier och ser till att information går ut till alla studenter. Utöver det så driver jag Informationsutskottet där jag tillsammans med mina kära medlemmar ser till att fotografera, skapar grafik, samt säljer bland annat märken, ouvvar och sångböcker!

Ifall du har några frågor eller liknande eller ifall du vill gå med i Informationsutskottet så tveka inte att kontakta mig!
infou@ingsekt.se

Carl Kjäll

Näringslivsutskottsordförande

Hejsan! Mitt namn är Carl Kjäll och sitter som Näringslivsutskottsordförande och min uppgift tillsammans med mitt uskott är att sköta sektionens näringsliv. Det kan handla om att arrangera lunchföreläsningar, hitta sponsorer, lösa mingelkvällar och få igång kontakten mellan studenter och företag. Fördelarna med att vara med i mitt utskott är att du får kontakt med olika företag som angår din utbildning.

Är du intresserad av att arrangera evenemang för dig och studenternas framtid? Kontakta mig och ansök för att vara med i mitt utskott!
naruo@ingsekt.se

Isabelle Pütter

Studierådsordförande

Hej! Mitt namn är Isabelle Pütter och jag studerar tredje året på Byggteknik med arkitektur. 2023 är jag sektionens studierådsordförande vilket betyder att jag sköter sektionens studieråd. Vi tar hand om era kursenkäter och planerar med era lärare för att kurserna ni läser ska bli så bra som möjligt!

Det är bara studenter som är med så är du sugen på att vara med och förbättra studietiden för dina kamrater, hör av dig!
sro@ingsekt.se

Hooman Amiri

Förvaltningschef

Tjena! Mitt namn är Hooman Amiri och jag läser tredje året på väg och trafik i Helsingborg. Det är jag som är förvaltningschef för ingenjörssektionen under 2023. Som Förvaltningschef representerar jag studenternas åsikter angående lokalerna sektionen använder. Vilket till största delen är Campus Helsingborg och Helsingborgen. Det är en varierande post som låter en påverka och utveckla relationen till ägarna av lokaler och även andra sektioner som använder dom.

Har ni någon fråga eller önskemål går det alltid bra att maila mig!
forvalting@ingsekt.se

Är du vår nästa styrelsemedlem? Sök vakanta poster!

Sexmästare

Protokoll från styrelsemöten och presidiemöten

Tack för ert anmälan!

Vi ser fram emot att träffa er på MässING!