Styrdokument

Styrdokument

Vad är ett styrdokument?

För Ingenjörssektionen så är våra styrdokument själva ryggraden i organisationen. Vår Stadga kan liknas lite till en regelbok som gäller internt i organisationen. I denna beskrivs det bland annat vad sektionen är, vem som räknas som medlem, hur sektionen ska drivas och mycket mer. För att hjälpa att definera vad som menas i stadgan så finns Reglementet, policys och riktlinjer.

Nedan kan du hitta sektionens styrdokument. Skulle något vara oklart eller att du vill som medlem ändra något i styrdokumenten så är du välkommen att kontakta Styrelsen!

Stadgar

I Stadgar så hittar du sektionens mest grundläggande regler. Sektionens sammansättning och ändamål samt grundläggande funktioner så som sektionsmöte och styrelsens arbete. Ändringar i Stadgar görs av Sektionsmötet och kräver två på varandra enade beslut.

Reglemente

Reglementet beskriver hur sektionen ska se ut samt de stora dragen i verksamheten som bedrivs. Ändringar i Reglementet görs av Sektionsmötet, och kräver endast ett beslut.

Policys

Policy för utmärkelser (funktionärsmedaljen)
Policy för miljö

Riktlinjer

Riktlinje för sponsring

Stöddokument

I kombination med sektionens egna styrdokument så innefattas sektionen även i många av Teknologkåren vid LTHs dokument. Dessa dokument gäller för hela kåren och dess sektioner och då inkluderat Ingenjörssektionen.

Teknologkårens styrdokument går att hitta i dess helhet på:
www.tlth.se/styrdokument

Policy för sociala aktiviteter
Policy för Sektioners stadfästande av stadgar hos Fullmäktige
Policy för entledigande och avstängning
Policy för likabehandling
Policy för användning och hantering av medlemmars personuppgifter
Policy för alkohol och droger
Värdegrund
Teknologkårens Reglemente
Teknologkårens stadgar

Övriga dokument

Miljöhandlingsplan 2021
Ordlista för studenter
Dokumentmall
Ekonomi - Budgetavsteg mall

Protokoll

Sektionsmöte

Vårterminsmöte 2021
Höstterminsmöte 2020
Extrainsatt sektionsmöte 2020
Vårterminsmöte 2020
Vårterminsmöte 2019
Höstterminsmöte 2019
Höstterminsmöte 2018
Vårterminsmöte 2018
Vårterminsmöte 2017
Höstterminsmöte 2017
Vårterminsmöte 2016
Höstterminsmöte 2016
Vårterminsmöte 2015
Höstterminsmöte 2015

Styrelsemöte och presidiemöte

Välj årtal
Styrelsemöte 2021-09-16
Styrelsemöte 2021-09-03
Styrelsemöte 2021-08-13
Presidiemöte 2021-07-30
Styrelsemöte 2021-05-19
Styrelsemöte 2021-05-05
Styrelsemöte 2021-04-21
Styrelsemöte 2021-03-24
Styrelsemöte 2021-03-03
Styrelsemöte 2021-02-17
Styrelsemöte 2021-02-03
Styrelsemöte 2021-01-21
Styrelsemöte 2020-12-17
Styrelsemöte 2020-12-03
Styrelsemöte 2020-11-19
Styrelsemöte 2020-11-05
Styrelsemöte 2020-10-08
Styrelsemöte 2020-09-24
Styrelsemöte 2020-09-17
Styrelsemöte 2020-08-31
Styrelsemöte 2020-08-11
Styrelsemöte 2020-05-28
Styrelsemöte 2020-05-14
Styrelsemöte 2020-04-29
Styrelsemöte 2020-04-08
Styrelsemöte 2020-03-26
Styrelsemöte 2020-03-13
Styrelsemöte 2020-03-12
Styrelsemöte 2020-02-25
Styrelsemöte 2020-01-28
Styrelsemöte 2020-01-15
Styrelsemöte 2019-12-17
Styrelsemöte 2019-11-19
Styrelsemöte 2019-10-22
Styrelsemöte 2019-10-08
Styrelsemöte 2019-09-24
Styrelsemöte 2019-08-26
Styrelsemöte 2019-05-22
Styrelsemöte 2019-05-08
Styrelsemöte 2018-12-11
Styrelsemöte 2018-10-23
Styrelsemöte 2018-10-09
Styrelsemöte 2018-09-13
Styrelsemöte 2018-04-15
Styrelsemöte 2018-03-21
Styrelsemöte 2018-03-07
Styrelsemöte 2018-02-21
Styrelsemöte 2018-02-08
Styrelsemöte 2018-01-24
Styrelsemöte 2017-11-02
Styrelsemöte 2017-10-17
Styrelsemöte 2017-10-03
Styrelsemöte 2017-09-19
Styrelsemöte 2017-09-04
Styrelsemöte 2017-08-22
Presidiemöte 2017-08-14
Styrelsemöte 2017-05-23
Styrelsemöte 2017-05-11
Styrelsemöte 2017-04-24
Styrelsemöte 2017-04-03
Styrelsemöte 2017-03-22
Styrelsemöte 2017-03-10
Styrelsemöte 2017-02-23
Styrelsemöte 2017-02-01
Presidiemöte 2017-01-26
Styrelsemöte 2016-12-06
Styrelsemöte 2016-11-24
Styrelsemöte 2016-11-03
Styrelsemöte 2016-10-11
Styrelsemöte 2016-09-29
Styrelsemöte 2016-09-15
Styrelsemöte 2016-09-06
Presidiemöte 2016-09-03
Presidiemöte 2016-08-30
Styrelsemöte 2016-08-18
Styrelsemöte 2016-05-25
Styrelsemöte 2016-04-25
Styrelsemöte 2016-04-13
Styrelsemöte 2016-03-31
Styrelsemöte 2016-03-16
Styrelsemöte 2016-02-29
Presidiemöte 2016-02-25
Styrelsemöte 2016-02-18
Styrelsemöte 2016-02-09
Presidiemöte 2016-02-04
Styrelsemöte 2016-01-26
Presidiemöte 2016-01-21
Styrelsemöte 2016-01-13

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Ursäkta röran!

Just nu så bygger vi om vår hemsida och det kan vara så att sidor flyttar sig, texter ser konstiga ut eller att det är svårt att hitta. Tack för din förståelse!
// Informationsutskottet 📷❤