Styrdokument

Vad är ett styrdokument?

För Ingenjörssektionen så är våra styrdokument själva ryggraden i organisationen. Vår Stadga kan liknas lite till en regelbok som gäller internt i organisationen. I denna beskrivs det bland annat vad sektionen är, vem som räknas som medlem, hur sektionen ska drivas och mycket mer. För att hjälpa att definera vad som menas i stadgan så finns Reglementet, policys och riktlinjer.

Nedan kan du hitta sektionens styrdokument. Skulle något vara oklart eller att du vill som medlem ändra något i styrdokumenten så är du välkommen att kontakta Styrelsen!

Stadgar

I Stadgar så hittar du sektionens mest grundläggande regler. Sektionens sammansättning och ändamål samt grundläggande funktioner så som sektionsmöte och styrelsens arbete. Ändringar i Stadgar görs av Sektionsmötet och kräver två på varandra enade beslut.

Reglemente

Reglementet beskriver hur sektionen ska se ut samt de stora dragen i verksamheten som bedrivs. Ändringar i Reglementet görs av Sektionsmötet, och kräver endast ett beslut.

Policys

Riktlinjer

Övrigt & mallar

Stöddokument

I kombination med sektionens egna styrdokument så innefattas sektionen även i många av Teknologkåren vid LTHs dokument. Dessa dokument gäller för hela kåren och dess sektioner och då inkluderat Ingenjörssektionen.

Teknologkårens styrdokument går att hitta i dess helhet på:
www.tlth.se/styrdokument

Protokoll

Sektionsmöte

Tack för ert anmälan!

bild på ingenjörer som är engagerade i ingenjörssektionen

Vi ser fram emot att träffa er på MässING!