Utskotten

Aktivitetsutskottet

Aktivitetsutskottet arrangerar sektionens alkoholfria fritidsaktiviteter.

FlyING Ingenjörssektionen

FlyING

FlyING arrangerar evenemanget FlyING under NollnINGen.

Informationsutskottet

Informationsutskottet sköter sektionens sociala medier och hemsida.

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet arbetar för att koppla samman näringslivet med sektionens medlemmar.

Phøset

Phøset arrangerar NollnINGen för de nya studenterna.

Sexmästeriet

Sexmästeriet är sektionens studiesociala utskott som håller i festverksamheten.

Studierådet

Studierådet sköter sektionens studiebevakning.

Tack för ert anmälan!

Vi ser fram emot att träffa er på MässING!