Utskotten

Utskotten
Aktivitetsutskottet
Aktivitetsutskottet arrangerar sektionens alkoholfria fritidsaktiviteter.

LÄS MER »

FlyING Ingenjörssektionen
FlyING
FlyING arrangerar evenemanget FlyING under Nollningen.

LÄS MER »

Informationsutskottet
Informationsutskottet sköter sektionens sociala medier och hemsida.

LÄS MER »

Näringslivsutskottet
Näringslivsutskottet arbetar för att koppla samman näringslivet med sektionens medlemmar.

LÄS MER »

Phøset

LÄS MER »

Sexmästeriet
Sexmästeriet är sektionens studiesociala utskott som håller i festverksamheten.

LÄS MER »

Studierådet
Studierådet sköter sektionens studiebevakning.

LÄS MER »