FlyING

FlyING-utskottet leds av FlyING-generalen. Det är utskottets uppgift att se till att FlyING-eventet genomförs under nollnINGen.

FlyING är det största eventet under TLTHs nollning. Hela LTH tar sig till Helsingborg för att försöka ta sig över till Helsingör med sina farkoster, med varierande resultat! 

Vid frågor om FlyING kan du alltid kontakta FlyING-gruppen på flying@ingsekt.se

Elise Karolczak
FlyING-general
flying@ingsekt.se

Tack för ert anmälan!

bild på ingenjörer som är engagerade i ingenjörssektionen

Vi ser fram emot att träffa er på MässING!