Dagordning till Höstterminsmötet 2021!

Den 16:e och 17:e November med start kl 17:15 kommer höstens sektionsmöte hållas i U202 på Campus Helsingborg.

De poster som kommer att väljas in under mötet är:

– Ordförande
– Vice ordförande
– Sekreterare
– Kassör
– Øverphøs
– Sexmästare
– Informationsutskottsordförande
– Näringslivsutskottsordförande
– Studierådsordförande
– Förvaltningschef
– FlyING-general
– Examensansvarig
– Aktivitetsutskottsordförande
– Revisorer (2st)


Övriga frågor som kommer tas upp är:

– Rambudget inför kommande verksamhetsår
– Resultatrapport från verksamhetens första halva
– Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
– Ansvarsfrihet för valberedningen 20/21
– Verksamhetsberättelse för verksamhetsårets första halva
– och ett antal propositioner för andra läsning.

Anmäl dig för mat och fika här:
https://forms.gle/gfBvB2xNAdeAcPGv7

Hitta föredragningslista (dagordning) och alla bilagor på länken:
https://drive.google.com/file/d/1VioRUKMbZSsetLqRA8NZ8krBE4Pej68-/view?usp=sharing

Fler nyheter

Tack för ert anmälan!

bild på ingenjörer som är engagerade i ingenjörssektionen

Vi ser fram emot att träffa er på MässING!