Dagordning till Höstterminsmötet 2021!

Dagordning till Höstterminsmötet 2021!

Den 16:e och 17:e November med start kl 17:15 kommer höstens sektionsmöte hållas i U202 på Campus Helsingborg.

De poster som kommer att väljas in under mötet är:

– Ordförande
– Vice ordförande
– Sekreterare
– Kassör
– Øverphøs
– Sexmästare
– Informationsutskottsordförande
– Näringslivsutskottsordförande
– Studierådsordförande
– Förvaltningschef
– FlyING-general
– Examensansvarig
– Aktivitetsutskottsordförande
– Revisorer (2st)


Övriga frågor som kommer tas upp är:

– Rambudget inför kommande verksamhetsår
– Resultatrapport från verksamhetens första halva
– Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
– Ansvarsfrihet för valberedningen 20/21
– Verksamhetsberättelse för verksamhetsårets första halva
– och ett antal propositioner för andra läsning.

Anmäl dig för mat och fika här:
https://forms.gle/gfBvB2xNAdeAcPGv7

Hitta föredragningslista (dagordning) och alla bilagor på länken:
https://drive.google.com/file/d/1VioRUKMbZSsetLqRA8NZ8krBE4Pej68-/view?usp=sharing

Fler nyheter

Ursäkta röran!

Just nu så bygger vi om vår hemsida och det kan vara så att sidor flyttar sig, texter ser konstiga ut eller att det är svårt att hitta. Tack för din förståelse!
// Informationsutskottet 📷❤