Vårterminsmöte 2024

ingenjörssektionen banner

Kära sektionsmedlem, styrelsen 2024 vill bjuda in er till sektionens vårterminsmöte för 2024. På sektionsmötena är det ni medlemmar som får bestämma över sektionens framtid. Under vårterminsmötet ska sektionens budget, propositioner, motioner, och val till funktionärsposter behandlas. När; Onsdagen 24/4, start kl 17:30Var: Campus Helsingborg, U202 Vill du kandidera till en funktionärspost eller nominera någon[…]