Välkomna nya studenter!

Varmt välkommen till Lunds Tekniska Högskola, Ingenjörssektionen och Campus Helsingborg. Ingenjörssektionen är en förening inom Teknologkåren (TLTH) för alla studenter som pluggar till högskoleingenjör inom byggteknik, datateknik eller elektroteknik. Samt för de som läser tekniskt basår och master inom energi- och miljöeffektiva byggnader.
Under dina första veckor här hos oss kommer det att ordnas en nollning. Den startar den 25 augusti och varar i ca 4 veckor. Vi som ordnar nollningen kallas Phøset och vi har tillsammans med de andra sektionerna på LTH planerat en mängd olika event för dig!

Nollningen kommer äga rum både här i Helsingborg och även (förhoppningsvis) i Lund tillsammans med alla de andra sektionerna.

Nollningen är fullspäckad med aktiviteter, lekar, fester, sittningar, umgänge och häftiga event som du inte vill missa. Det är ett perfekt tillfälle att lära känna nya vänner att ha roligt och plugga tillsammans med under din studietid.
Nollningen går, som en del kan tro, INTE ut på förnedring och smutskastning. Vårt mål är att alla tillsammans ska ha en rolig tid och att du ska känna dig välkommen till Ingenjörs-sektionen. Vi ska tillsammans med alla våra Phaddrar se till att du får den bästa möjliga starten på din studietid.

När du kommer till oss första dagen kommer du att tillhöra en Phaddergrupp bestående av 5-7 Phaddrar som alla är jättespända på att få träffa dig. Du kommer få mycket info första dagen samt prova ut en Ouverall (Ouvve) i vår fina ING-blå färg (frivillig att köpa).

Hela Nollningen är såklart frivillig men vi hoppas och rekommenderar att du deltar på alla de event som du tycker verkar roliga.

För att ta del av Nollningen och medverka på andra event och aktiviteter som Teknolog-kåren ordnar så behöver du teckna ett medlemskap. Det kan du göra redan nu på länken nedan. Medlemskapet gäller för alla dina tre år. Du tillhör ING-sektionen.

https://medlem.tlth.se/

Mer Viktig och Rolig information hittar du här:

Gilla oss på Facebook på ING-Phøs 2021 Där kommer vi lägga upp information innan och under nollningen framöver. (MYCKET VIKTIGT!) https://www.facebook.com/INGphos21/

På vår hemsida https://www.ingsekt.se/nolleguiden21 kan du hitta en Nolleguide. Vi ser gärna att du läser igenom denna innan du kommer till oss. Där finns en checklista, en packlista inför nollningen och inför din studietid i Helsingborg. Den kommer även uppdateras med ett schema och beskrivningar av eventen som kommer äga rum under nollningen.

Läs all rolig och nyttig info du kan hitta och har du några frågor är du välkommen att höra av dig till phoset@ingsekt.se eller skriva till oss via Facebook.

Vi ser fram emot att träffa dig den 25e augusti!


English

A warm welcome to Lund University, the Engineering Section and Campus Helsingborg. The Engineering Section (ING-guild) is an association within Teknologkåren (TLTH) for all students who is studying to become a university engineer in construction technology, computer technology or electrical engineering. And for those who study technical base years and masters in energy and environmentally efficient buildings.

During your first weeks here with us you will have the opportunity to be part of the introduction period that we annually arrange, called “Nollning”. It starts the 25th of August and lasts for about 4 weeks. We who arrange the nollning are called Phøset and we have together with the other sections at LTH planned a variety of events for you!
The nollning will take place both here in Helsingborg and also (hopefully) in Lund together with all the other sections.
The Nollning is packed with activities, games, parties, sittings, socializing and cool events that you do not want to miss. It’s a perfect opportunity to get to know new friends for you to have fun with as well as study together with during your time here at ING.

The nollning, as some may believe, does NOT mean humiliation or shaming in any way. Our goal is that everyone should have a fun time together and that you should feel welcome here at ING. Together with all our Phadders we will make sure that you get the best possible beginning of your study time.

When you come to us on the first day, you will belong to a Phadder group consisting of of 5-7 Phaddras who are all very excited to meet you. You will get a lot of info the first day and try out an Ouverall (Ouvve) in our nice ING-blue color (optional to buy).

The whole nollning is of course voluntary, but we hope and recommend that you participate in all the events that you think seem fun.

To take part in the nollning and participate in other events and activities such as the events Teknologkåren arranges, you need to sign a membership. You can do this right now at the link below. The membership is valid for all your three years. You belong to the ING section. https://medlem.tlth.se/

More Important and Fun information can be found here:

Like us on Facebook at ING-Phøs 2021! There we will post information before and during the nollning ahead. (VERY IMPORTANT!) https://facebook.com/INGphos21/

On our website https://www.ingsekt.se/nolleguiden21 you can find a guide for the nollning (in Swedish) and what you can expect, conveniently called “nolleguide”. We would be happy to see that you have a look in it before we meet in august. There is a checklist, a packing list for you to be as prepared and ready for the nollning and your study time in Helsingborg. It will also be updated with a schedule and descriptions of the events that will take place during the nollning.

Read all the fun and useful info you can find and if you have any questions, you are welcome to get in touch with phoset@ingsekt.se or write to us via Facebook.

We look forward to meeting you on August 25th!

Fler nyheter

Tack för ert anmälan!

bild på ingenjörer som är engagerade i ingenjörssektionen

Vi ser fram emot att träffa er på MässING!