Kallelse höstterminsmöte 2023

Den 7 och 8:e november är det dags för Ingenjörssektionens höstterminsmöte där sektionens högst beslutande organ ska göra sig hörda! Det är många viktiga beslut som kommer att tas under mötets gång och många poster som ska väljas in för 2024!

De poster som ska väljas in under mötet är:

 • Ordförande
 • Vice-ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Øverphøs
 • Sexmästare
 • Informationsutskottsordförande
 • Näringslivsutskottsordförande
 • Studierådsordförande
 • Förvaltningschef
 • Revisorer (2st)
 • FlyING-general
 • Aktivitetsutskottsordförande
 • Examenansvarig


Kandidera själv eller nominera någon på följande länk: https://forms.gle/YA4FuZNxzce9Nr2E6
Mötet börjar kl 17:00 och kan pågå fram tills klockan 22 då Campus larmas för natten. Eftersom mötet kan pågå så pass länge så serveras det mat för de som anmäler sig, Anmäl dig senast den 1a november för mat på mötet!
Matanmälan: https://forms.gle/wrgqEygNRTip9yjr7

Under mötet kommer även motioner och propositioner att behandlas. Du som medlem i Ingenjörssektionen kan skicka in egna motioner som du önskas tas upp på mötet. Du finner mallen på följande länk eller på hemsidan under Styrdokument.
Motionsmall: https://docs.google.com/document/d/1VPYGFGgv8qHRmfAXuCuc3Twwa3GxBYnZ/edit?usp=sharing&ouid=109891804967871299132&rtpof=true&sd=true
För att en motion ska tas upp på mötet måste den skickas in senast den 26 oktober.
Skicka in motioner: https://forms.gle/piEPLDVWDj7Qsagc9

Glöm inte att ta med kårleg (Mecenat)!

Vid frågor eller funderingar, hör av er till ordf@ingsekt.se

Varmt välkomna till Höstterminsmötet önskar Styrelsen 2023!

//

On the 7th and 8th of November, it’s time for the Engineering Guild’s autumn semester meeting, where the section’s highest decision-making body will make their voices heard! Many important decisions will be made during the meeting, and many positions will be elected for 2024!

The positions to be elected during the meeting are:

 • Ordförande
 • Vice-ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Øverphøs
 • Sexmästare
 • Informationsutskottsordförande
 • Näringslivsutskottsordförande
 • Studierådsordförande
 • Förvaltningschef
 • Revisorer (2st)
 • FlyING-general
 • Aktivitetsutskottsordförande
 • Examenansvarig


You can either run for these positions yourself or nominate someone using the following link: https://forms.gle/YA4FuZNxzce9Nr2E6

The meeting will start at 5:00 PM and can continue until 10:00 PM when the campus is closed for the night. Since the meeting can last this long, food will be served for those who sign up. Please register by November 1st if you’d like to have food at the meeting!
Food Registration: https://forms.gle/wrgqEygNRTip9yjr7

During the meeting, motions and propositions will also be addressed. As a member of the Engineering Section, you can submit your own motions to be discussed at the meeting. You can find the template at the following link or on the website under Governance Documents.
Motion Template: https://docs.google.com/document/d/1VPYGFGgv8qHRmfAXuCuc3Twwa3GxBYnZ/edit?usp=sharing&ouid=109891804967871299132&rtpof=true&sd=true
To have a motion considered at the meeting, it must be submitted by October 26th.
Submit Motions: https://forms.gle/piEPLDVWDj7Qsagc9

If you have any questions or concerns, please reach out to ordf@ingsekt.se

Warmly welcome to the Autumn Semester Meeting, wishes the Board of 2023!

Fler nyheter

Tack för ert anmälan!

bild på ingenjörer som är engagerade i ingenjörssektionen

Vi ser fram emot att träffa er på MässING!