Kallelse höstterminsmöte 2023

Den 7 och 8:e november är det dags för Ingenjörssektionens höstterminsmöte där sektionens högst beslutande organ ska göra sig hörda! Det är många viktiga beslut som kommer att tas under mötets gång och många poster som ska väljas in för 2024! De poster som ska väljas in under mötet är: Kandidera själv eller nominera någon […]